fredag 8. september 2017

08. september - Kanadalo og lerkefalk på Kolnes

Selv om jeg så KANADALOEN relativt godt i går ønsket jeg bedre bilder. Jeg brukte derfor noen timer på dette og tålmodigheten gav uttelling.
Adult kanadalo
Fuglen så ut til å finne mye makk.
Kanadalo har blant annet mørk vingeunderside som skiller arten fra heilo i alle drakter.
I tillegg til kanadaloen var det også 2 tundrasniper, 1 dvergsnipe, 1 polarsnipe, ca. 100 heilo og 100 myrsniper, 4 lappspover, 50 sandlo og noen enkeltbekkasiner på jordet. Det var flere rovfugl i området som skremte opp vaderne regelmessig. De fleste gangene var det spurvehauk eller vandrefalk, men ved en anledning kom også en lerkefalk! Det er en art som trygt kan kalles en godbit i Rogaland.
1K lerkfalk
Rundt 20-30 stillits drev næringsøk på tistler i området. Brunnavika ble også sjekket. Der var det kjekkeste en voksen tundralo. På et av jordene i området var det hele 13 gulerler. Et ganske høyt antall til å være i Sola kommune.
Fire av gulerlene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar